Apua pitkäaikaiseen väsymystilaan

Tämä artikkeli on ote Antioksidanttiklinikoiden perustaja Kaarlo Jaakkolan kirjoittamasta Vatsa kuntoon kirjasta.

apua-väsymykseenPotilaat tarvitsevat tavallista korkeamman veren B12-pitoisuuden, jotta riittävä B12-määrä kulkisi veriaivoesteen lävitse. B12:ta tarvitaan vähentämään liian korkeita typpioksidipitoisuuksia elimistössä. Varsinkin kroonisen väsymysoireyhtymän potilailla voi olla liian suuret typpioksidipitoisuudet. Myrkyllisen aminohapon, homokysteiinin, määrä voi olla usein koholla. Useat ihmiset reagoivat dramaattisen selvästi B12-pistoksiin.

Amerikkalainen kroonisen väsymysoireyhtymän ja fibromyalgian (pehmytkudoskipuilu) hoitoihin perehtynyt lääkäri Jakob Teitelbaum suosittelee injektioita jopa 1–5 kertaa viikossa. 15 pistoksen sarjaa hän suosittelee myös potilaille, joilla seerumin B12-vitamiinipitoisuudet ovat joko melko matalalla tai keskiarvon seudussa ns. normaalialueella. Teitelbaum on hoitanut perinteisillä lääkkeillä ja ravintolisillä tuhansia kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsiviä potilaita hyvin tuloksin. Vain 15 % hoidetuista ei kokenut saaneensa selvää apua. Perinteisestä hoidosta vain harvat saavat selvän avun. Hän on julkaissut työryhmänsä kanssa satunnaistetun kaksoissokkokokeen hoitomenetelmän tuloksista. Kun ensimmäisillä pistoksilla on välitön positiivinen vaikutus potilaan oireisiin, potilaan vointi paranee noin 10 viikossa. Kun potilaan oireet ovat lieviä tai kohtalaisia, voidaan tyytyä lyhyempään pistosohjelmaan, esimerkiksi 6–12 pistoksen sarjaan. Jos lääkityskatkon aikana alkaa tulla tyypillisiä oireita, kuten väsymystä, B12-pistoslääkitystä voidaan jatkaa antamalla pistoksia yksilöllisesti valituin välein, yleensä aina kun edellisen pistoksen vaikutus alkaa hiipua.

B12-vitamiinipistosten lääkkeelliset vaikutukset voivat johtua siitä, että B12-vitamiini on tärkeä hermovaurioiden korjauksessa. Suoliston sairauksissa, kuten hiivataudissa, B12-vitamiinin imeytyminen on heikentynyt. B12-vitamiini on tärkeä mm. elimistön myrkynpoistojärjestelmissä.

Suuren molekyylikokonsa vuoksi B12-vitamiinin pääsy veriaivoesteen lävitse on usein vaikeutunut. Vaikka B12-vitamiinipuutoksen syytä ei tiedettäisi tai olisi kyseessä mikä hyvänsä edellä mainituista syistä, B12-vitamiinipistoslääkitys on tarpeen, jos ensimmäiset pistokset ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja parantaneet potilaan vointia selvästi. Tärkein hoidon kriteeri on potilaan subjektiivinen vaste B12-vitamiinipistoksiin. Potilaiden palautteissa jatkopistokset ovat aiheellisia yksilöllisin välein.

Huom! B12-vitamiinin vajaus voi nopeasti, jo noin vuodessa johtaa pysyvään muistihäiriöön. Ravitsemustieteessä on korostettu, että B12-vitamiinin puutos tulee diagnostisoida ja hoitaa välittömästi, sillä oireiden korjaantuminen riippuu puutostilojen kestosta. Jos oireita on ollut vain muutaman viikon tai kuukauden, potilas voi parantua nopeasti oireettomaksi.

Oletko harkinnut hakeutuvasi ravitsemukseen erikoistuneen lääkärin hoitoon esim. väsymyksen tai ruoansulatusvaivojen vuoksi?
Varaa Antioksidanttiklinikan lääkärin aika tästä.

Varaa tästä!

© Mividata Oy ja Kaarlo Jaakkola