Täydentävät hoidot – Rosen-terapia

Rosen-menetelmässä kosketetaan jännittyneitä lihaksia pehmeällä ja tunkeilemattomalla, mutta kuitenkin tuntuvalla tavalla. Rentoutumisprosessin edetessä voi tulla tietoisemmaksi vanhoista asenteista tai tukahdutetuista tunteista, jotka näihin lihasjännityksiin liittyvät. Hyvinvointi, eheys ja helppouden tunne elämässä lisääntyvät sitä mukaa, kun vanha pidättelemisen tottumus hellittää.

Rosen-menetelmän on kehittänyt Marion Rosen, joka oli opiskellut nuorena Saksassa ja tehnyt hieronta- ja hengityshoitoja mm. psykoanalyytikko C.G. Jungin potilaille. Hän muutti toisen rnaailmansodan takia Ruotsiin, jossa opiskeli lääkintävoimistelijaksi. Vähän myöhemmin hän muutti Yhdysvaltoihin, jossa suoritti uuden fysioterapeutin tutkinnon ja aloitti pian yksityisen praktiikan.

Tärkein huomio, joka vuosikymmenien työn aikana johti hänet menetelmänsä kehittämiseen oli, että pitkäaikaisesta lihasjännityksestä olikin suora yhteys elämän varrella tukahdutettuihin henkisiin tekijöihin, esimerkiksi tunteisiin. Tukahdutettujen, aikanaan tiedostamattomiksi muuttuneiden tunteiden vapautuminen johti usein nopeasti kivun tai kireyden pysyvään helpottumiseen.

Krooninen jännitys kehon lihaksistossa ei ole ainoastaan elinvoimaa kuluttavaa ja joskus kipuakin aiheuttavaa. Se on myös osa sitä estettä tai “muuria”, joka erottaa henkilön hänen todellisesta sisäisestä olemuksestaan ja sitä kautta myös muista ihmisistä.

Työskentelytapa Rosen-menetelmässä on siinä mielessä paradoksaalinen, että asiakasta ei yritetä muuttaa, parantaa, korjata, sopeuttaa tai neuvoa, vaan hänet kohdataan ja hyväksytään ehdoitta juuri sellaisena kuin hän on. Jännittynyt lihas kohdataan ja sitä kosketetaan siten, että asiakas voi tulla tietoisemmaksi jännityksestään. Samalla terapeutti on mahdollisimman syvällä ja avoimella tavalla läsnä asiakkaan kanssa.

Pehmeä mutta kiinteä kosketus muistuttaa asiakkaalle, missä hän jännittää ja miten paljon. Kädet ikään kuin kysyvät: tuo lihas on kireä, se voisi olla rennompi, mutta miksi se ei ole? Tämän ystävällisen muistutuksen tarkoitus on aktivoida ihmisessä sisältä päin tapahtuvan muutoksen mahdollisuus. Näin lihasjännitys toimii sekä oppaana että sisäänkäyntinä ihmisen eri olemuspuolien kokonaisuuteen.

Asiakkaan lihasten rentoutuessa ja pidättelyn hellittäessä esiin voi nousta alas painettuja tunteita ja muistoja tai vanhoja asenteita. Asiakas ja terapeutti voivat puhua siitä, mitä asiakkaan kehossa tapahtuu ja mitä hän kokee. Asiakas saattaa nähdä elämänsä ja mahdollisuutensa uudessa valossa ja saada syvemmän yhteyden omaan itseensä. Joskus asiat työstyvät alitajuisella tasolla ja pidättäminen hellittää ajan mittaan ilman, että kaikki asiat nousevat pintatietoisuuteen asti.

Artikkeli: Provita Oy:n luontaistuotealan ammatillinen koulutus. Luonnonmukaisen terveydenhoidon kurssi (Täydentävät hoidot, lääkintäjärjestelmät ja eri maiden perinteinen kansanlääkintä sekä näihin liittyvät tuotteet, yrtit ja rohdokset. FM Marketta Hoogesteger. Ravitsemusterapeutti, MMM Marja Ruuti. 2016).

Terveyskaupat – Edistämässä terveellisiä elämäntapoja.

Lisätietoa saat tästä www.terveystuotekauppa.fi