2000-luvun ravitsemushoidon tavoitteet ja toteutusmalli

Tämä artikkeli on ote Kaarlo Jaakkolan kirjoittamasta Ruoansulatus kuntoon ravitsemushoidolla -kirjasta, jonka voit ladata nyt ilmaiseksi kokonaisuudessaan tästä (HUOM! Edun arvo 35,90€) >>

Ravitsemushoidon tarve ja tavoitteet

Seuraava teksti on referaatti mallista, joka on Ruotsin Sosiaalihallituksen ehdotus yksilöllisen ravitsemushoidon käytännön toteutuksesta; käännös on kirjoittajan (Ruotsin viranomaisen internet-sivuilta mm. SOS-rapport 2000:11 sekä Socialstyrelsen 2006- 12-19DNR.51 3216/2006 ):

Ihmisen hyvä ravitsemustila on edellytys hyvälle kasvulle, sairauksien ennalta ehkäisylle ja terveyden palautumiselle.

Kaikilla ihmisillä on oikeus saada asianmukaista ravitsemushoitoa, jossa otetaan huomioon yksilö, biologinen erilaisuus, sairauksien erilaiset taustatekijät ja yksilöllinen vaurioitumisaste sekä yksilöllinen sairaudentila. Kasvuvaiheessa hyvä ravitsemus on ratkaisevan tärkeä varmistamaan kasvun edellytykset ja välttämään puutossairauksien kehitystä. Sekä lapsilla että aikuisilla sairastuminen vaikuttaa energia- ja ravitsemustarpeisiin, joten säännöllinen ravitsemuksen seuranta on tarpeen.

Sairaus voi aiheuttaa muutoksia energia- ja ravitsemustarpeissa, ja muutokset on otettava huomioon ruoan koostumuksessa. Tietyt sairaudet voivat lisätä energia-aineenvaihduntaa, Sairaus voi aiheuttaa lisääntyneitä energian, proteiinien, vitamiinien ja mineraalien menetyksiä. Ruokavalio täytyy usein koostaa niin, että ruoan tulee sisältää runsaasti energiaa ja ravintoaineita pienessä ruokamäärässä. Yksilöllisesti sopivan ruokavalion määrääminen vaatii erikoistietoja ja -taitoja.

Ravitsemushoito sisältyy tärkeänä osana lääketieteellisen hoidon kokonaisuuteen niin akuuteissa, kroonisissa kuin myös kuolemaan johtavissa sairauksissa, esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, allergia, syöpä, munuaissairaudet ja aliravitsemus jonkun muun sairauden seurauksena.

Ravitsemushoidolla pyritään estämään, parantamaan tai hävittämään sairautta. Vastakkaisesti voi energiatarve olla madaltunut sairauden aiheuttaman vähentyneen fyysisen aktiviteetin vuoksi.

Malli yksilöllisen ravitsemushoidon toteutuksesta:

  • Ravitsemuksen seulonta (screening). Yksinkertaisella ja nopealla toimenpiteellä on tarkoitus tunnistaa merkkejä, jotka liittyvät ravitsemusongelmaan riippumatta ongelman syntysyistä. Tarkoitus on seuloa esille ne potilaat, jotka ovat laajan ravitsemusselvityksen ja arvioinnin tarpeessa.
  • Ravitsemusarviointi. Laajalla arvioinnilla voidaan päätellä ravitsemustilanne, -tarpeet ja -toimenpiteiden tarpeellisuus. Arviointiin kuuluvat lääketieteelliset esitiedot, ravitsemusesitiedot, fyysinen tutkimus sekä mittauksia. Ravitsemusarviointi johtaa siihen, että voidaan asettaa ravitsemusdiagnoosi.
  • Ravitsemusanamneesi eli esitiedot. Hyvin rakennetulla haastattelulla kartoitetaan potilaan energia- ja ravintosaanti sekä potilaan ruokailutavat sosiaalisessa ja kulttuurisessa yhteydessä. Tarkoitus on saada tietoja potilaan motivaatiosta, edellytyksistä tai rajoituksista toteuttaa hoito. Anamneesi sisältää ruokahalun, painohistorian, fyysisen aktiviteetin sekä oireet. Potilaalle annetaan hoidon merkitystä koskeva lääketieteellinen informaatio. Esitiedot kerätään riippumatta siitä, annetaanko ravitsemusterapiaa.
  • Ravitsemusdiagnoosi. Kyseessä on johtopäätös sairaustilasta ja sen todennäköisistä syistä. Ravitsemusdiagnoosi määritetään ”tilaksi, johon ravitsemushoito kohdistetaan”, joko oire tai toimenpide. Tämä ei koskaan ole itsetarkoitus, vaan tulee aina yhdistää lääketieteelliseen diagnoosiin.
  • Ravitsemushoito sisältää neuvonnan ja ravitsemuskorvausvalmisteet. Se sisältää myös ravitsemuksen toteutuksen ja arvioinnin sekä dokumentaatiot ja informaation antamisen. Sairaan ihmisen ravitsemus tulee käsitellä samalla tavalla kuin muu lääketieteellinen hoito, jolloin sitä koskevat samat vaatimukset. Lääkärin tietopohja on usein puutteellinen johtuen muun muassa vaikeuksista tehdä kliinisiä tutkimuksia, mutta epävarmuus jo tehtyjen tutkimusten tulkinnassa ei saa olla esteenä sille, että ravitsemushoito jätettäisiin toteuttamatta sairaalle potilaalle. Edellä oleva on siis Ruotsin sosiaalihallituksen lausunto, korostus on kirjoittajan.

Haluatko koko Kaarlo Jaakkolan tietopaketin aiheesta?

Kaarlo Jaakkolan kirjoittama Ruoansulatus kuntoon ravitsemushoidolla -kirja on ladattavissa nyt ilmaiseksi kokonaisuudessaan tästä >>

HUOM! Kun lataat kirjan ilmaiseksi TÄNÄÄN, niin etusi arvo on 35,90€!

Lataa kirja tästä>> 

Biomedin lisäetu Terveyssivut.fi lukijoille!

Uuden terveyssivut.fi sivuston kunniaksi –15 % alennus alekoodilla TERVEYSSIVUT koko Biomedin terveystuotteiden valikoimasta!

Tilaa esimerkiksi markkinoiden vahvin ja puhtain kurkumiinivalmiste, lisäaineettomat D-vitamiinitipat tai kotimainen poron Luuliemijauhe nopealla toimituksella netistä.

Lunasta etusi ja tilaa tästä>>

© Mividata Oy ja Kaarlo Jaakkola