Aivo-suolistoyhteys

Tämä artikkeli on ote Kaarlo Jaakkolan kirjoittamasta Ruoansulatus kuntoon ravitsemushoidolla -kirjasta, jonka voit ladata nyt ilmaiseksi kokonaisuudessaan tästä (HUOM! Edun arvo 35,90€) >>

Professori Michael Gershonin mukaan suoliston hermosto on rakenteellisesti ja toiminnallisesti niin hyvin kehittynyt ja itsenäinen, että sitä voidaan pitää elimistön ”kakkosaivoina”. Suoliston hermosto toimii suurelta osin aivoista riippumatta, mutta sillä on monia yhteneväisyyksiä aivojen kanssa.

Pelkästään ihmisen ohutsuolessa on 100 miljoonaa hermosolua eli ainakin yhtä paljon kuin selkäytimessä. Samoin kuin aivoissa siellä vaikuttaa tähän mennessä yli 30 löydettyä välittäjäainetta.

Ihmisen suolisto on oikeastaan yksi pitkä putki, jota ympäröi monikerroksinen seinämä. Suolen sisäpinnalla on hermosoluja, joista lähtee haarakkeita limakalvon pintaan. Nämä haarakkeet keräävät tietoja suolen sisällöstä. Toiset hermosolut taas tarkkailevat, milloin suolen seinämää pitää venyttää, jotta ravintomassa pääsee eteenpäin. Suolen sisältöä tarkkailevat solut erittävät runsaasti serotoniini-välittäjäainetta, jota esiintyy myös aivoissa. Viime vuosina on julkaistu tutkimuksia, joiden mukaan yli 95 prosenttia kaikista elimistön serotoniinista muodostuu suolistossa. Ihmisen mielialojen ja tunteiden on havaittu olevan yhteydessä serotoniinin määrään aivoissa.

Mekaaninen tai kemiallinen ärsyke suolessa aiheuttaa serotoniinin vapautumisen.

Ärtyvän suolen oireyhtymä on yleisimpiä vatsavaivoja länsimaissa. Sen aiheuttajaa ei tunneta. Erään teorian mukaan vaivat voivat johtua serotoniinin vajeesta suolistossa.

Suoliston hermosolut reagoivat myös muualta elimistöön tuleviin signaaleihin. Kun olemme jännittyneitä, stressaantuneita, iloisia tai rakastuneita, elimistöön vapautuu hormoneja ja muita viestiaineita, jotka vaikuttavat myös ruoansulatuselimistön hermosoluihin.

Aivojen ja suoliston välisellä kommunikaatiojärjestelmällä on suuri merkitys useimmissa elintärkeissä toiminnoissa. Keskushermosto koordinoi ruoansulatuksen erilaisia toimintoja, suoliston peristaltiikkaa (matamisliike, suolen etenevä supistusaalto, joka vie sisältöä eteenpäin). Vastaavasti suolistosta tulevat signaalit voivat säädellä keskushermoston toimintaa. Äkillinen suoliston tulehdustila johtaa keskushermoston herkistymiseen aiheuttaen mm psyykkisiä reaktioita.

Hermoston välittäjäaineista merkittävin on nykykäsityksen mukaan serotoniini. Jos sen tuotanto äkkiä laskee, se voi lisätä kiputuntemuksia ja aiheuttaa mielialan laskua. Kliinisissä hoitokokeissa on todettu serotoniinihoidon lieventävän oireita osalla potilaista.

Haluatko koko Kaarlo Jaakkolan tietopaketin aiheesta?

Kaarlo Jaakkolan kirjoittama Ruoansulatus kuntoon ravitsemushoidolla -kirja on ladattavissa nyt ilmaiseksi kokonaisuudessaan tästä >>

HUOM! Kun lataat kirjan ilmaiseksi TÄNÄÄN, niin etusi arvo on 35,90€!

Lataa kirja tästä>> 

© Mividata Oy ja Kaarlo Jaakkola