Antroposofinen lääkintä

Antroposofia on katsomustapa, joka pyrkii ihmisen ja maailman henkisyyden tiedostamiseen, ja joka näkee tämän tiedostamisen ilmenevän kulttuurin ja sosiaalisen elämän konkreettisena kehityksenä. Liikkeen pani alulle saksalainen Rudolf Steiner 1920- luvulla.

Antroposofia on kaikki elämänalat kattava katsontatapa. Sen osa-alueita ovat esimerkiksi Steiner-pedagogiikka ja biodynaaminen viljely. Antroposofisessa parantamistaidossa luovuuden ylläpitäminen on tärkeää: taideterapiassa käytetään värejä ja muotoja, eurytmisessä terapiassa liikettä.

Antroposofinen lääkintäjärjestelmä on osa suurempaa kokonaisuutta. Silti antroposofisten valmisteiden käyttö ei välttämättä edellytä syventymistä koko antroposofiseen järjestelmään; jokainen voi käyttää antroposofisia valmisteita.

Suomen lainsäädäntö käsittelee homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet yhtenä ryhmänä. Niille onkin yhteistä se, että molempia on laimennettu ja dynamisoitu suunnilleen samojen periaatteiden mukaan.

Taustalla oleva ajattelutapa on kuitenkin toinen.

Antroposofia näkee ihmisen toimintajärjestelmän kolminaisena:

  1. aisti- ja hermojärjestelmä
  2. rytminen järjestelmä (hengitys ja verenkierto)
  3. aineenvaihduntajärjestelmä (ruoansulatus, eritys, sukupuolitoiminnat) Kasvissa juuriston katsotaan vastaavan aistin- ja hermojärjestelmää, lehdistön rytmistä järjestelmää ja kukan aineenvaihduntajärjestelmää.

Antroposofisessa kasvilääkinnässä ja ravintoterapiassa käytetään juuria, kun halutaan vahvistaa hermostoa, lehtiä, kun halutaan edistää rytmisiä toimintoja ja kukkia, kun halutaan parantaa aineenvaihduntaa, ruoansulatusta tai kuona-aineiden eritystä. (Mainittakoon vertailun vuoksi, että eräissä fytoterapian suuntauksissa menetellään päinvastoin ja käytetään kukkia psyykkisten, juuria ja lehtiä fyysisten ongelmien hoitoon).

Potensointi eli homeopatisointi vastaa antroposofian käsitysten mukaan ruoansulatusta: ulkopuolinen aine muokataan ihmisen kehon käyttöön sopivaksi. Rytmisen järjestelmän, siis hengityksen ja verenkierron, edistämiseksi käytettävien aineiden on ikään kuin ensin käytävä läpi ruoansulatus, ja hermoa vahvistavien aineiden on ikään kuin käytävä läpi verenkiertokin. Tästä syystä esimerkiksi ruoansulatuksen edistämiseen käytetään potensoimattomia tai alhaisen potenssin valmisteita, verenkierron edistämiseen käytetään keskipotenssien valmisteita ja hermoston vahvistamiseen korkeiden potenssien valmisteita. Korkeita ovat antroposofisessa lääkinnässä potenssit D20 -D30; sen korkeampia potensseja ei käytetä muuten kuin eräissä erityistapauksissa.

Antroposofinen lääkintä korostaa sitä, että kasvi, samoin kuin kivennäinenkin, on enemmän kuin aineosiensa summa. Tämän näkemyksen mukaan valmisteen vaikutus ei ole riippuvainen vain raaka-aineina käytetyistä kasveista, vaan koko valmistusprosessista: kylväminen, kasvatus, kastelu, korjuu, kuivatus, uuttaminen, kuumennus… ja potensointi. Erikoisluontoisimmissa menetelmissä kasvimehua sekoitetaan ja se altistetaan vuorokautisille lämpötilavaihteluille (rytmisointi) tai kasvia kastellaan kasvin eri vaiheissa metalliliuoksella, joka on potensoitu (vegetabilisoiminen).

Antroposofisten valmisteiden laajempi käyttö sairauksien hoitoon tai ehkäisyyn edellyttää syventymistä taustalla olevaan filosofiaan ainakin jonkin verran. Valmisteiden ja hoidon valinta on niin yksilöllistä ja monet seikat huomioon ottavaa, että siinä yleensä tarvitaan asiantuntijan apua silloin kun ongelma on hiukankin monimutkaisempi. Toisaalta ei tunneta tapauksia, jolloin väärin valitun valmisteen käyttö olisi aiheuttanut vakavia seurauksia; valmisteiden käyttö itselääkinnässä ei siis ole missään tapauksessa vaarallista.

Antroposofisiin valmisteisiin kuuluu myös suuri joukko ulkoisesti käytettäviä, lähinnä kosmeettisia valmisteita: hiusten hoito- ja pesuaineita, voiteita, öljyjä, kylpylisiä jne. Eräillä voiteilla ja öljyillä on myös selvä terapeuttinen, parantava vaikutus (esim. arnikkiöljy).

Artikkeli: Provita Oy:n luontaistuotealan ammatillinen koulutus. Luonnonmukaisen terveydenhoidon kurssi (Lääkintäjärjestelmät. FM Marketta Hoogesteger. Ravitsemusterapeutti, MMM Marja Ruuti. 2016).

Haluatko lisätietoa luontaistuotealan koulutuksista?
Opiskele itsesi unelma-ammattiin luontaistuotealalle!

Lisätietoa saat tästä: www.provitakoulutus.fi