Ravintolisien käyttö säästää selvää rahaa

Ravintolisien käyttö vanhusten hoitolaitoksissa, sairaaloissa ja laajemminkin parantaa elämänlaatua ja säästää merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia, osoittaa arvostettujen englantilaisten, irlantilaisten, italialaisten ja saksalaisten tutkimuslaitosten yhteinen raportti (Clinical Nutrition 2015). Muut uudet terveystaloustutkimukset vahvistavat näitä tietoja. Kustannustehokkaimpia ravintolisiä ovat olleet D-vitamiini ja kalaöljy.

Tämä laaja kansainvälinen tutkimus selvitti ravintolisien käytön kustannus-hyötysuhdetta ja taloudellisia vaikutuksia laitoshoidossa olevilla ihmisillä. Tiedot kerättiin 19 erillistutkimuksesta, joissa laitoshoidossa olevien ihmisten ravintolisien käyttö oli hyvin dokumentoitu vähintään vuoden ajalta.

Ravintolisät paransivat huonosti syövien ja aliravittujen ihmisten vointia ja vähensivät hoitokustannuksia – jopa alle 3 kuukaudessa – keskimäärin 9,2 prosenttia. Tutkijat korostavat, että sairauksiin liittyvän heikon ravitsemustilan (malnutrition) aiheuttamat kustannukset olivat Isossa-Britanniassa vuonna 2007 arviolta 18,65 miljardia euroa, joista 80 % koski Englantia.

Ravintolisät voivat vähentää hoitokuluja jo kolmessa kuukaudessa 269,53 euroa hoidettavaa henkilöä kohti, eli vuodessa yli 1 000 euroa, ilmenee Isossa-Britanniassa tehdystä erillisselvityksestä. Toisen analyysin mukaan ravintolisien käyttö vähensi leikkaushoitoon tulevien potilaiden aiheuttamia kuluja keskimäärin 476 euroa henkilöä kohti.

Ravintolisät paransivat laitoshoidossa olevien ihmisten elämänlaatua, vähensivät infektioita, leikkausten jälkeisiä komplikaatioita, kaatumisia ja toimintakyvyn heikkenemistä. Sairaalaan joutumiset vähenivät 16,5 % ja ennenaikaiset kuolemantapaukset vähenivät niin ikään.

Vaikka aliravitsemuksesta kärsivät useimmiten vanhukset, sitä esiintyy yleisesti myös alle 65-vuotiailla briteillä, todetaan raportissa. Yli 3 miljoonaa brittiä potee heikkoa ravitsemustilaa tai sen riskiä. Heistä suurin osa asuu kotonaan, noin 5 % hoitokodeissa ja 2 % on sairaalahoidossa. Ravintolisien nykyistä laajempi käyttö vähentäisi myös laitoshenkilökunnan työtaakkaa, korostaa kansainvälinen tutkijaryhmä lopuksi.

Helsingin kaupungin omassa tutkimuksessa (2013) vain 12 % laitoshoidossa olevasta 3000 tutkitusta vanhuksesta oli hyvässä ravitsemustilassa. Muut (88 %) olivat enemmän tai vähemmän aliravittuja.

Myönteisiä tuloksia ravintolisien kustannushyödyistä on saatu jo aikaisemmin mm. australialaisessa (2010) ja amerikkalaisessa (2013) tutkimuksessa

Myös tuoreessa riippumattoman tutkimuslaitoksen (Frost & Sullivan) omega-3 ravintolisien käyttötutkimuksessa pystyttiin osoittamaan merkittävät taloudelliset säästöt ravintolisien käytöstä.

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto